‘Jonkers Weide’ floreert als particulier natuurgebied

Helvoirt, 26 mei 2016 – Samen met de initiatiefnemers heeft gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Milieu en Water) vanmiddag een informatiebord onthuld bij de ‘Jonkers Weide’ in Landgoed Zwijnsbergen in Helvoirt. Het gaat om een voormalig perceel landbouwgrond (3 ha.) van de familie Van Lanschot dat de afgelopen jaren is omgevormd tot natuurgebied.

De ‘Jonkers Weide’ behoorde in de negentiende eeuw tot het landgoed Zwijnsbergen. Daarna is het lange tijd gebruikt voor landbouwdoeleinden. De familie Van Lanschot heeft het initiatief genomen om het perceel aan te kopen van het waterschap en het weer toe te voegen aan het landgoed.

Vochtig hooiland
In samenwerking met Brabants Particulier Grondbezit, waterschap De Dommel en Brabants Landschap heeft de Jonkers Weide nu dus weer een natuurbestemming gekregen van het beheertype ‘vochtig hooiland’. Er vindt extensieve begrazing plaats (geen bemesting) en de aanwezige poel is behouden, onder meer ten behoeve van de boomkikker.

Voorbeeld
Het natuuromvormingsproject is gesubsidieerd door het Groen Ontwikkelfonds Brabant van de provincie, omdat het terrein nu deel uitmaakt van het Natuur Netwerk Brabant. Dat is goed voor flora en fauna, terwijl het landgoed ook interessanter wordt voor wandelaars. Gedeputeerde Van den Hout benadrukte de voorbeeldfunctie van dit project: ‘Jullie laten zien dat ook particulieren met succes actief kunnen zijn in het ontwikkelen en beheren van nieuwe natuur. Dat verdient navolging’.

landgoed Zwijnsbergen 2