Lijst van wateren die gesloten zijn voor aal- en wolhandkrabvisserij aangepast

Herbemonstering bevestigt dat aal in het kanaal Gent-Terneuzen, het kanaal Wessem- Nederweert, het Vossemeer en het noordelijke deel van het Amsterdam-Rijnkanaal dermate vervuild is met dioxines en PCB’s dat deze op basis van de Warenwet niet mag worden verhandeld. Ook is uit de herbemonstering gebleken dat aal op de overgang van het Ketelmeer naar het IJsselmeer sterk vervuild is met dioxines en PCB’s.

Uit onderzoek naar de vervuiling van Chinese wolhandkrab is gebleken dat wolhandkrab afkomstig uit met dioxine vervuilde wateren hoge concentraties dioxines en PCB’s bevat en daarmee een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid. Het is dan ook wenselijk dat wordt voorkomen dat ook wolhandkrab uit bovengenoemde wateren in de handel wordt gebracht. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

Dijksma heeft in overleg met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten bovengenoemde wateren en een bufferzone van 1 kilometer vanaf de Ketelbrug in het IJsselmeer per 1 januari 2015 toe voegen aan de lijst van wateren die permanent gesloten zijn voor de aal- en wolhandkrabvisserij. De lopende huurovereenkomsten voor aalvisserij met de Staat in bovengenoemde wateren zullen worden opgezegd. Aan de betreffende visserijbedrijven zal een tegemoetkoming worden aangeboden welke in lijn is met de tegemoetkoming die in 2011 is aangeboden aan de destijds getroffen beroepsvissers.

Concreet betekent dit dat de tegemoetkoming hierbij eveneens zal worden verstrekt voor de resterende looptijd van de huurovereenkomsten. De looptijd per 1 januari 2015 bedraagt 1 jaar. De visserijbedrijven in het IJsselmeergebied vissen niet op basis van een huurovereenkomst maar op basis van een schriftelijke toestemming. In dit gebied zal de tegemoetkoming worden aangeboden aan de visserijbedrijven die met grote fuiken vissen op vaste vislocaties in de bufferzone, voor zover voor deze visserij geen vervangende locaties voorhanden zijn. Voor de visserij met andere vistuigen in de bufferzone zal geen tegemoetkoming worden aangeboden, omdat deze visserij zonder belemmering elders op het IJsselmeer kan worden uitgevoerd. De betrokken vissers zullen op korte termijn worden geïnformeerd over de gevolgen van dit besluit en de wijze waarop zij voor een tegemoetkoming in aanmerking kunnen komen.

bron: Ministerie van Economische Zaken, 02/12/14