‘Living lab’ provincie Noord-Brabant en Refresco Benelux

’s-Hertogenbosch, 15 juli 2016 – De provincie Noord-Brabant en Refresco Benelux, producent van frisdranken- en vruchtensappen, gaan samenwerken. Een ‘living lab’-situatie moet de bouwstenen opleveren voor een nieuw provinciaal beleid voor grondwatergebruik.

Refresco wil de productiecapaciteit van de vestiging in Maarheeze in fases uitbreiden. Het bedrijf pompt nu per jaar 500.000 kubieke meter water op; dat zou een miljoen kubieke meter moeten worden. Refresco wil het water vooral van een grotere diepte (200-240 meter) gaan winnen.

Nieuw grondwaterkader
In het Provinciaal Milieu- en Waterplan staat dat de provincie in overleg met andere betrokken partijen een nieuw beleid wil maken voor het gebruik van grondwater. Met als uitgangspunt: ‘Duurzaam benutten en efficiënt beschermen’. Het nieuwe beleid zou ruimte moeten bieden aan lokale afwegingen.

Maatwerk voor koplopers
Gedeputeerde Bert Pauli (economie): ‘Als Refresco – en soortgelijke bedrijven – op een maatschappelijk verantwoorde manier uit willen breiden, verdient dat een kans. Daarom willen we werken aan een nieuw, flexibel grondwaterkader dat meer mogelijkheden biedt voor plaatselijke afwegingen. De praktische leer-en experimenteeromgeving bij Refresco gaat ons duidelijk maken hoe we dat nieuwe beleid het beste vorm kunnen geven’.

Win-win
Ook gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu), die vanmorgen namens GS de intentieovereenkomst tekende met directeur Maarten Kusters van Refresco, benadrukt het win-win-karakter hiervan: ‘Refresco is bereid zich nog nadrukkelijker te profileren als maatschappelijk verantwoord ondernemer. Daarbij gaat het onder meer om verbetering van de natuur rond Cranendonck, prestaties op het gebied van waterbesparing, aantrekken van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, circulair werken, gebruik van biobased verpakkingen en samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio’.