Meer dan 200 knelpunten tussen infrastructuur en natuur eind dit jaar opgelost

In Nederland zijn de afgelopen jaren veel ontsnipperende maatregelen genomen in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Het MJPO is gestart in 2004 en wordt dit jaar afgerond. Aan het eind van het jaar zijn er dan bijna 200 knelpunten tussen de rijksinfrastructuur (wegen, spoorwegen en kanalen) en het Natuurnetwerk Nederland opgelost.

>> lees verder