‘Miljoenen nodig voor veenweidegebieden’

Er moet de komende jaren 25 miljoen euro worden gestoken in het veenweidegebied. Dat geld is nodig om de doelstellingen op het gebied van klimaat, vitaal platteland en duurzame landbouw te kunnen halen. Dat maakt de provincie bekend. Die wil er ieder jaar 1,25 miljoen euro in steken. Het Wetterskip mikt op eenzelfde bedrag. Over meerdere jaren is een totaalbedrag van 25 miljoen nodig.

>> lees verder