Natuurnetwerk Brabant

Door natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden ontstaat een sterk Natuurnetwerk Brabant. Dat is belangrijk voor planten en dieren, want veel natuurgebieden zijn nu te klein en niet goed met elkaar verbonden. Planten en dieren hebben daardoor weinig ruimte en kunnen moeilijk van A naar B om voedsel te vinden en zich voort te planten.

>> Lees verder