Nederlandse BOA Bond start landelijke petitie voor betere positie BOA’s

Nu steeds meer BOA’s te maken krijgen met geweld, start de Nederlandse BOA Bond (NBB) een petitie om BOA’s eindelijk de juiste middelen, bevoegdheden en respect te geven. Ze hebben simpelweg onvoldoende middelen om hun werk fatsoenlijk te doen. Met alle recente geweldsincidenten tot gevolg. Teken ook de petitie en maak een vuist voor BOA’s!

>> lees verder