Nederlandse jagersverenigingen verstevigen samenwerking

Amersfoort en Delden – In januari tekenden de Koninklijke Jagersvereniging en de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee verstevigen zij de samenwerking tussen beide jagersverenigingen. Doel is om de Nederlandse jagers en hun belangrijke rol in het Nederlandse buitengebied nog beter op de kaart te zetten bij politiek en publiek.

Roelf H. de Boer, voorzitter van de Koninklijke Jagersvereniging, kijkt uit naar de invulling van de samenwerking in de praktijk: “Er zijn twee jagersverenigingen in Nederland die gezamenlijk ruim 90% van de Nederlandse jagers vertegenwoordigen. Met het wetsvoorstel voor de nieuwe Natuurwet zoals dat er nu ligt, wordt er voor de 27.000 vrijwillige jagers een verschrikkelijk administratief gedrocht in het leven geroepen. Door samen te werken op dit soort cruciale dossiers zijn wij nog beter in staat om de stem van de Nederlandse jager te laten doorklinken”.

Ook Gert-Jan Oplaat, voorzitter van de NOJG is blij met het aanhalen van de banden tussen beide verenigingen: “Samenwerking tussen beide jagersverenigingen in deze tijd is een logische stap. De doelstellingen van beide verenigingen zijn immers gelijk: het behartigen van de belangen van de Nederlandse jagers”.

De eerste actie is al een succes: beide verenigingen organiseerden in de maanden december en januari onder hun leden een tientjesactie om gelden te verzamelen voor een grootscheepse, gezamenlijke campagne voor het behoud van de jacht in Nederland. De eerste resultaten van deze inzameling zijn veelbelovend. De te voeren campagne wordt afgestemd op basis van het hiervoor beschikbare budget.

In de toekomst zal de samenwerking bestaan uit het gezamenlijk afgeven van standpunten en visies op belangrijke dossiers als ganzen & ganzenbeheer, nulstandbeleid wilde zwijnen en natuurlijk de nieuwe Natuurwet.

Over de Koninklijke Jagersvereniging

De Koninklijke Jagersvereniging behartigt de belangen van jagers en werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met het verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht. Het bureau van de vereniging heeft een afdeling ecologie, juridische zaken, belangenbehartiging, communicatie en ledenservice.

Over NOJG

De voormalige Boerenjagersvereniging is een landelijke belangenorganisatie Het is een sterk groeiende organisatie van circa 3800 leden. Het ledenbestand bestaat uit boeren, jagers, buitenmensen en natuurbeheerders. Mensen die dagelijks in de praktijk te maken hebben met het werk op het gebied van jacht, grondbeheer en wildschadebestrijding.

De organisatie bestaat uit een landelijk netwerk van werkonderdelen, ondergebracht in tien regio’s, die worden aangestuurd vanuit een Landelijk Bestuur (LB).