Nieuw rapport op NVWA-website: beheersmaatregelen Unielijstsoorten

Het rapport toont de eliminatie- en beheersmaatregelen voor 15 Unielijstsoorten. En welke daarvan voor Nederland het meest kansrijk zijn. Soorten die op de Unielijst staan moeten worden verwijderd. En als dat niet meer kan, worden beheerst. Daarvoor zijn beheersplannen nodig. Daarom gaf de NVWA opdracht de 15 soorten te onderzoeken.

>> lees verder