Nieuwe Natuurwet: Verbinding tussen natuur en samenleving

Een goede bescherming van de biodiversiteit in Nederland zonder de lasten te verhogen. Dat is het uitgangspunt van de gewijzigde Wet natuurbescherming van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken die woensdag 18 juni 2014 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Breed draagvlak voor natuur

Staatssecretaris Dijksma: ‘Een mijlpaal voor de toekomst van de natuur in Nederland. Deze wet moet zorgen voor een breed draagvlak voor natuur in Nederland, met een goede bescherming van de biodiversiteit en tegelijkertijd ruimte om te ondernemen.’

Mooi Nederland

De provincies krijgen met het wetsvoorstel de wettelijke plicht hun natuurbeleid vast te leggen. Daarnaast kunnen de provincies zelf gebieden aanwijzen die belangrijk zijn voor de natuur in die provincie. Deze gebieden dragen bij aan een mooi en authentiek Nederland door hun natuur of landschapswaarden.

Diversiteit aan soorten planten en dieren

Een diversiteit aan soorten dieren en planten is belangrijk voor de natuur. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten. In het oorspronkelijke wetsvoorstel waren de provincies verantwoordelijk voor de actieve bescherming van de soorten binnen het natuurnetwerk Nederland en het Rijk voor de natuur daarbuiten. In de nota van wijziging van staatssecretaris Dijksma zorgen de provincies voor de bescherming in het hele gebied.

Damhert en wild zwijn van jachtlijst geschrapt

In het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn aan de jachtlijst onder andere het damhert en het wilde zwijn toegevoegd. Dijksma schrapt die toevoegingen. De jacht is voortaan alleen nog planmatig toegestaan op eenden, fazanten, houtduiven, hazen en konijnen zoals nu ook al geldt. Ook kan de jacht enkel nog toegepast worden voor beheer en schadebestrijding.

Documenten en publicaties

Kamerbrief Nota van wijziging wetsvoorstel natuurbescherming

Brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) over de nota van wijziging wetsvoorstel …

>> download kamerbrief