Noord-Brabant werkt ‘samen voor de bij’

’s-Hertogenbosch, 4 juni 2015 – Het ‘Meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant 2015 – 2018’ moet er toe leiden dat de leefomgeving van bijen in de provincie er de komende jaren flink op vooruit gaat. Bij de uitvoering van het pakket maatregelen zijn tien organisaties betrokken. Gedeputeerde Staten stellen voor er € 750.000 euro voor uit te trekken.

Ook in Noord-Brabant neemt het aantal honingbijen en wilde bijen sterk af. Zij zorgen voor de bestuiving van gewassen en zijn vooral voor de fruit-, groente- en zaadteelt essentieel. Zonder bijen hebben de landbouw en de samenleving als geheel dus een groot probleem. Daarom namen Provinciale Staten in juli vorig jaar unaniem de motie ‘Samen voor de bij’ aan. Daarna werd een actieprogramma voor de korte termijn vastgesteld, waaronder een subsidieregeling om bij-vriendelijke initiatieven te ondersteunen.

Doelen
Belangrijke doelen van het meerjarenprogramma zijn:

  • voorlichting over het belang van bijen,
  • het verminderen van schadelijke bestrijdingsmiddelen en
  • het verbeteren van het voedselaanbod voor bijen.

Samenwerking
Tien partners ondersteunen de aanpak. Dat zijn Brabants Landschap, Brabants Particulier Grondbezit, Brabantse Milieufederatie, Hogere Agrarische School Den Bosch, Nederlandse Bijenhoudersvereniging, Stichting Food4Bees, Vlinderstichting, Waterschap De Dommel en de ZLTO. Zij nemen het voortouw in het realiseren van 27 concrete actiepunten, zoals voorlichtingscampagnes voor scholen en volkstuinverenigingen, bij-vriendelijk bermbeheer en cursussen bij-vriendelijk tuinieren.

PS 10 juli
Gedeputeerde Staten leggen het Meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant 2015 – 2018 op 10 juli voor aan Provinciale Staten; daarna wordt de subsidieregeling opgesteld.