Noordse stern is kwetsbaar door klimaatverandering

Noordse sterns broeden nog steeds in het Waddengebied. Helaas in steeds kleiner aantal omdat het broedsucces structureel te laag is: er komen te weinig jongen groot. Dat komt onder meer door problemen die gerelateerd zijn aan klimaatverandering. Overstromingen en extreem hoog water zullen de soort steeds vaker parten spelen.

>> lees verder