NVWA neemt honderden meters illegale netten in beslag

Visserijinspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben woensdag 23 september illegale visnetten met een totale lengte van 800 meter aangetroffen in het Markermeer. De staandwantnetten waren niet voorzien van verplichte merktekens, die aangeven wie de eigenaar is. De NVWA stelt een onderzoek in om te achterhalen wie de netten heeft uitgezet.

Nadat de NVWA-inspecteurs verhoogde activiteit van beroepsvissers zagen op het Markermeer, voerden zij een controle uit. In de buurt van Enkhuizen stuitten ze daarbij op 8 netten van elk 100 meter lang. De verplichte merktekens en jonen (drijvers met een vlaggetje) ontbraken. De inspecteurs hebben de illegale netten daarop uit het water gehaald. In het staand want troffen zij ongeveer 150 kilo vis en een dode eend aan.

24576

Beperkende maatregelen

De schubvisstand in het IJsselmeer en het Markermeer staat onder zware druk. Daarom zijn er in deze gebieden beperkende maatregelen genomen. Beroepsvissers mogen op dit moment bijvoorbeeld nog maar 15% van hun staandwantnetten gebruiken.  

Toezicht verscherpt

Omdat naleving van de beperkende maatregelen van groot belang is voor de natuur en voor de beroeps- en sportvisserij is het toezicht op het IJsselmeer en het Markermeer verscherpt. Het ministerie van Economische Zaken, de NVWA, de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), de FUMO, politie, Openbaar Ministerie, Sportvisserij Nederland, de Vogelbescherming en de visserijsector werken daarvoor intensief samen en voeren regelmatig gezamenlijke controles uit. Overtreders kunnen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden aangepakt.

Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 24 september 2015