Opleidingen: Leidinggevenden/Beleidsmedewerkers aansturing BOA

In de praktijk is gebleken dat er bij leidinggevenden/MT-leden van de BOA behoefte bestaat aan een opleiding die inzicht geeft in hoe om te gaan met en het aansturen van deze bijzondere groep van ambtenaren binnen de publiekrechtelijk georiënteerde gemeentelijke of (semi-)overheidsorganisatie, die bevoegdheden en taken hebben op zowel publiekrechtelijk als strafrechtelijk gebied. Daarom organiseert Beboa vanuit de Beboa Academy een training Aansturing van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

>> flyer van deze cursus
>> online inschrijving.