Provincie Noord-Brabant geeft energie uit plantenwortels een kans

’s-Hertogenbosch, 23 maart 2016 – Energie opwekken uit de wortels van levende planten. Dat is waar het bedrijf Plant-E voor staat. De techniek voor het vrijmaken en opslaan van de energie is ontwikkeld door Wageningen Universiteit. De provincie Noord-Brabant subsidieert een veldproef in Budel die moet aantonen of de techniek geschikt is voor productie van elektriciteit uit levende planten op grotere schaal.

De veldmetingen zullen ruim een jaar in beslag nemen. De energieproductie hangt af van de groeiactiviteit van plant: hoe natter en warmer, hoe beter. De veldproef wordt daarom uitgevoerd in een nat natuurgebied dat grenst aan het bedrijf Nyrstar in Budel. De innovatieve opwekking van duurzame energie sluit goed aan bij de energiestrategie van Nyrstar om een deel van de omvangrijke energiebehoefte van de zinkproductie te organiseren via de opwekking van duurzame (zonne-)energie.

Positieve ontvangst
De innovatieve manier van elektriciteitsopwekking door Plant-e BV heeft al veel positieve publiciteit gekregen in de media (krant, TV) en vindt brede waardering bij de rijksoverheid en organisaties die technologische innovaties promoten.

Natuurnetwerk
De elektrische energie wordt gewonnen onder natuurlijke omstandigheden en is goed te combineren met natuurfuncties. Plant-e is een voorbeeld van een potentieel verdienmodel dat op termijn een bijdrage kan leveren aan de financiering van het Natuurnetwerk Brabant. Verder past het initiatief goed binnen de visie en strategie van voor duurzame energie, zoals geformuleerd in het provinciaal Uitvoeringsprogramma Energie.

Subsidie
De kosten van de veldproef zijn begroot op € 452.000. Hiervan financiert de provincie Noord-Brabant 60% (€ 273.900,-).