Provincie Noord-Brabant start met sociaal bosbeheer

De provincie en Boswerkt starten in een aantal gebieden een pilot met sociaal bosbeheer. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hierdoor zinvolle arbeid en gaan natuur en landschap onderhouden.

‘s-Hertogenbosch, 10 maart 2015 – De gedeputeerden Johan van den Hout (ecologie) en Ruud van Heugten (mobiliteit en financiën) en Ronald Buiting, directeur van BosWerkt, hebben vandaag een overeenkomst ondertekend voor het beheer van bospercelen van de provincie Noord-Brabant. Doel van de intentieverklaring is het realiseren van sociaal bosbeheer in de Provincie Noord-Brabant.

Mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hierdoor zinvolle arbeid. Ze gaan verspreid liggende provinciale bossen, bosjes, bosstroken, en landschapselementen onderhouden en kunnen zo een waardevolle bijdrage leveren aan de kwaliteit van de natuur in Noord-Brabant’ aldus gedeputeerde Johan van den Hout.

De provincie en BosWerkt willen binnenkort in drie of vier gebieden een pilot met sociaal bosbeheer te starten. De provincie geeft BosWerkt de opdracht om hier, zonder betaling, effectief bosbeheer te realiseren door de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze pilotprojecten zijn ook bedoeld om andere boseigenaren, zoals gemeenten,  te inspireren om mee te doen. Het is de bedoeling dat deze werkwijze uiteindelijk wordt uitgebreid tot de bosrijke provinciale bospercelen buiten het Nationaal Natuur Netwerk.

De provincie Noord-Brabant is eigenaar van veel kleine bosrijke perceeltjes, verspreid over het hele provinciale grondgebied. Gedeputeerde Van Heugten: ‘Het gaat om ongeveer 80 hectare groen die voornamelijk direct langs onze provinciale wegen liggen. Die moeten goed onderhouden worden. Het is natuurlijk prachtig als we dit werk nu kunnen uitbesteden aan een gespecialiseerde partij die een kans biedt aan mensen die graag willen werken. Ik zie het als een mooie win-win-situatie’.

Afhankelijk van de locatie zullen de percelen beheerd worden met aandacht voor recreatie en beleving, natuurwaarden en houtproductie. Medewerkers van BosWerkt verwerken het hout dat bij het beheer vrij komt zoveel mogelijk tot hoogwaardige en duurzame houtproducten

>> Bekijk video