Recht op vertolking en vertaling in strafprocedures

Op 1 oktober 2013 is (onder andere) is het Wetboek van strafvordering (WvSv) gewijzigd naar aanleiding van de verplichte implementatie van de Europese richtlijn betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures.

>> Download pdf