Regionaal Bijenlandschap in Zuid-Holland

Samen met burgers, bedrijfsleven, boeren en overheden ontwikkelen Alterra, EIS Kenniscentrum Insecten en De Vlinderstichting een regionaal Bijenlandschap in de regio Zoeterwoude in Zuid-Holland. Een landschap waar een diversiteit aan bestuivende insecten duurzaam voorkomt, waarin honingbijen volop voedsel kunnen vinden en dat aantrekkelijk is voor mensen om in te wonen, te werken en te recreëren.

>> Lees verder