Ruimte voor akkervogels in boerennatuur

veldleeuwerik-bron-wikimedia-foto-steve-garvie-use-creative-commonsHet Zeeuwse Landschap is, in intensieve samenwerking met een aantal lokale agrariërs bezig met de vorming van een akkervogelreservaat op Schouwen-Duiveland.

 

 

Het gaat om een gebied van zo’n 500 hectare, gelegen ten noorden van Burghsluis. Binnen dat gebied heeft Het Zeeuwse Landschap ongeveer 50 hectare in eigendom en er lopen onderhandelingen over nog eens zo’n 20 hectare. Die worden met beperkingen met aangepaste landbouwkundige bewerkingen ten gunste van akkervogels verpacht aan agrarische ondernemers in het gebied. Als tegenprestatie brengen de ondernemers ook eigen gronden in in het project, waar eveneens rekening gehouden wordt met akkervogels.

Het gaat dan in de eerste plaats om akkers als stoppelveld te laten overwinteren, waarbij het gebruik van chemische middelen zoveel mogelijk achterwege blijft. Er doen vijf agrariërs mee met aan het project en er geldt nu voor ongeveer 200 hectare een aangepast beheer. Dat is voldoende om het hele gebied van zo’n 500 hectare goed te laten functioneren als akkervogelgebied. Het gaat daarbij zowel om overwinteraars als de velduil, de blauwe kiekendief en de ruigpootbuizerd, als om broedvogels als de veldleeuwerik en de scholekster.

De grootste concentratie akkervogels is te vinden op een biologisch bedrijf dat binnen het gebied actief is. Hier werden op een oppervlakte van 40 hectare onlangs 38 territoria van de veldleeuwerik vastgesteld. Dat is voor huidige begrippen een extreem hoge dichtheid die slechts zeer zelden gehaald wordt.

bron: Het Zeeuwse Landschap