Schippers en Dijksma: wereldwijde actie tegen antibioticaresistentie

Bijna 40 landen hebben internationale afspraken gemaakt over de aanpak van antibioticaresistentie, onder leiding van minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken). De noodzaak van de aanpak van antibioticaresistentie wordt door landen, zoals de Verenigde Staten, China, Rusland en Indonesië, onderstreept.

De landen gaan samen met de WHO, FAO en OIE aan de slag met een Global Action Plan. Daarin komen maatregelen op het gebied van publieke bewustwording, hygiëne, regelgeving, toezicht, wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica in publiek-private samenwerking. Het wereldwijde plan is nodig om te komen tot een verantwoord gebruik van antibiotica voor mens en dier.

Minister Schippers: “Antibioticaresistentie is niet een Nederlands, maar een wereldwijd probleem. Het stopt niet bij de landsgrenzen. Er is actie nodig en ik ben blij dat we daarom tot gezamenlijke afspraken zijn gekomen. Nu moet het verhaal verder worden verteld. De experts zijn het erover eens dat antibioticaresistentie een grote dreiging is. Maar veel mensen kennen de gevaren niet en vragen hun huisarts nog steeds om antibiotica als het niet echt nodig is. Mensen moeten weten hoe groot het probleem is.”

Staatssecretaris Dijksma: “Actie om antibioticaresistentie voor mens en dier tegen te gaan is hoognodig. Goed dat wij in Den Haag met zoveel landen tot grensoverschrijdende afspraken zijn gekomen om het probleem aan te pakken. Geen dag te verspillen, want als er geen actie wordt ondernomen dan kan antibioticaresistentie tot een catastrofe leiden voor mens en dier.”

Acties

Tussen de aanwezige landen zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:

  • Er moet gewerkt worden aan publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica.
  • Naast Nederland onderkennen nu ook de aanwezige landen de relatie tussen het gebruik van antibiotica bij dieren en het ontstaan van resistentie bij mensen.
  • Bewindslieden hebben zelf de verantwoordelijkheid om in hun eigen landen maatregelen te treffen om antibioticaresistentie tegen te gaan.

Daarnaast hebben minister Schippers en staatssecretaris Dijksma opgeroepen laatste redmiddelen en nieuwe antibiotica te reserveren voor humaan gebruik en dus niet in te zetten in de veehouderij. Daar bestaat echter nog internationale discussie over.

2-daagse conferentie

In het Vredespaleis in Den Haag waren Schippers en Dijksma gisteren en vandaag gastvrouwen van de conferentie die bezocht werd door ministers en vertegenwoordigers van Volksgezondheid en Landbouw uit verschillende landen over de hele wereld. Voor het eerst in de geschiedenis waren zoveel bewindslieden van deze specifieke expertisegebieden bij elkaar.