Staatssecretaris Van Dam benoemt leden vakjury Nationale Parken van Wereldklasse

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft de vakjury Nationale Parken van Wereldklasse benoemd. De jury staat onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven. De overige leden van de jury zijn mr. Geert Jansen, prof. ir. Eric Luiten, mw. Tracy Metz, prof. dr. Ir. Hans Mommaas, prof. dr. Joop Schaminée, prof. dr. Matthijs Schouten en prof.dr.ir. Theo Spek.

Iconen van de Nederlandse natuur

De vakjury maakt begin oktober een selectie uit de gebieden die zich dan hebben gekandideerd voor de verkiezing van ‘het mooiste natuurgebied van Nederland’, die de staatssecretaris in mei van dit jaar heeft aangekondigd. Vervolgens mag het publiek zijn stem uitbrengen. De drie gebieden met de meeste stemmen worden de komende jaren in binnen- en buitenland extra gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. Zij kunnen een inspirerend voorbeeld vormen voor de overige Nationale Parken in ons land, zodat de natuur als geheel de grote winnaar van deze verkiezing wordt.

Duurzame ontwikkeling

Tot 15 september kunnen natuurgebieden via een bidbook worden gekandideerd voor de verkiezing. De vakjury maakt bij de beoordeling van de inzendingen gebruik van een aantal criteria en randvoorwaarden. Het is bijvoorbeeld van belang dat een gebied zich internationaal onderscheidt in kwaliteit en diversiteit. Verder moet de regionale gemeenschap zich kunnen identificeren met het gebied. Ook is het van belang dat verschillende partijen samenwerken om het gebied naar een hoger plan te tillen met kansen voor duurzame ontwikkeling. Tevens wordt om een meerjarige investeringsagenda gevraagd.

Internationale marketing

Na de verkiezing worden de winnende gebieden ondersteund door de veertien partners van het Programma Nationale Parken van Wereldklasse om de ingediende plannen te realiseren. Onder meer door het verbeteren van de toegankelijkheid en voorzieningen, en door internationale marketing moeten de gebieden aantrekkelijker worden voor binnen- en buitenlandse bezoekers. De winnende gebieden moeten uiteindelijk uitgroeien tot internationale iconen vergelijkbaar met sterke merken als tulpen, molens en de stad Amsterdam.

bron: Rijksoverheid.nl