Stropers en hun honden

Stropen: Het wederrechtelijk, dus zonder jachtakte en of benodigde vergunningen of ontheffingen, doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van dieren. Wederrechtelijk dus strafbaar. Ja, het is zelfs een misdrijf. En toch toch hangt er om stropers een zekere romantiek …

>> Stropers en hun honden