Home > Nieuws > Algemeen > Trofeejagers uit VS mogen in Nederland ganzen schieten

Trofeejagers uit VS mogen in Nederland ganzen schieten

Jachtreizen naar Nederland organiseren om hier ganzen te schieten is niet illegaal. Gastjagers mogen volgens de Flora- en faunawet een jager in Nederland helpen bij zijn inzet in het veld.

>> Lees verder