Vissen met een potje water

Vissen laten DNA achter in het water. Door watermonsters in het lab te analyseren kan worden vastgesteld welke soorten in een water voorkomen. Afgelopen jaar is er een grootschalig vergelijkend onderzoek uitgevoerd tussen de eDNA-methode en traditionele visbemonsteringen. De resultaten waren veelbelovend, gemiddeld werden er met eDNA maar liefst 1,6 keer meer vissoorten aangetoond per traject.

>> Lees verder