Visstroper betrapt in Numansdorp

Numansdorp, 23 oktober 2016 – Vannacht trof een BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) een visser aan bij de jachthaven van Numansdorp welke het wel heel ‘professioneel’ aanpakte. Met 5 hengels, diverse gevangen (ondermaatse) snoekbaars en snoek was deze visser goed op dreef.

Beetje jammer dat hij daarbij de wetgeving niet al te nauw nam en bij aanspreken ook de BOA nog eens beledigde. Niet erg sportief van deze sportvisser…

Deze vis was dan ook duur betaald en meneer zijn materiaal ook nog eens kwijt…