Vlaanderen verbiedt gebruik leefnet

Vissers mogen geen zogenaamd ‘leefnet’ meer gebruiken, een langwerpig net waarin gevangen vissen worden bewaard. Voortaan geldt het “catch and release”-principe. Enkel tijdens hengelwedstrijden zullen nog dergelijke leefnetten mogen gebruikt worden. Dat staat in een pakket nieuwe regels voor de riviervisserij die door de Vlaamse regering is goedgekeurd op voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege.

>> lees verder