Voorjaarseditie van ‘de Jachtopzichter’

Vanwege de vervroegde ledenvergadering van de KNVvN op 19 maart, zal de voorjaarseditie van ‘de Jachtopzichter’ iets later verspreid worden dan gebruikelijk. Op verzoek van het bestuur zal in het vakblad een verslag van deze belangrijke ledenvergadering opgenomen worden. U kunt uw Jachtopzichter daarom in week 14 tegemoet zien.