Waarde van natuur: is een edelhert meer waard dan een gans?

Natuurbeleid was altijd iets van ecologen. Zij keken naar de natuurlijke habitat van dieren en planten in een bepaald gebied en maakten daar beleid op. Nu is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid verschoven van de rijksoverheid naar provincies en daarmee is de democratisering van het natuurbeleid in gang gezet. Dat betekent dat burgers en bedrijven medeverantwoordelijk zijn voor behoud van natuur. De vraag rijst wat de mens aan natuur heeft. Wat is de waarde van natuur?

>> Lees verder