Watertekorten: een nieuw fenomeen voor ruimtelijke ordening

In Nederland lijkt voldoende zoetwater vanzelfsprekend, maar is dat niet. Door klimaatverandering komen droge perioden en watertekorten vaker voor. Dit brengt heeft gevolgen voor functies die afhankelijk zijn van zoetwater, zoals drinkwatervoorzieningen, landbouw, nutsbedrijven, industrie, scheepvaart, natuur of de stabiliteit van dijken. Met de Deltabeslissing Zoetwater krijgt droogte en daarmee samenhangend de beschikbaarheid van voldoende zoetwater specifieke aandacht. Voor de ruimtelijke ordening is het een nieuw fenomeen dat ook kansen biedt.

>> Lees verder