Workshop ‘Effectiviteitseisen en beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen op basis van laag risicostoffen’

Op 6 en 7 april 2016 organiseren diverse partijen in de Reehorst in Ede een Europese workshop om te komen tot een eenduidige aanpak van de beoordeling van de werkzaamheid van laag-risico middelen.

Aanleiding is de Green Deal Groene Gewasbescherming gesloten op juni 2014. Doel van deze Green Deal is om verduurzaming van de gewasbescherming in de land- en tuinbouw te versnellen.

Organisatie:

  • College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
  • European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)
  • International Biocontrol Manufactures Association (IBMA)
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Meer informatie over de workshop is te vinden op de EPPO website