Zandzakken ingezet tegen extreme droogte op Veluwe

ERMELO – Natuurmonumenten en waterschap Vallei en Veluwe hebben een tijdelijke stuw van zandzakken gebouwd in de Leuvenumse Beek op de Veluwe. De stuw is een noodmaatregel om te voorkomen dat zeer zeldzame soorten verdwijnen door het droogvallen van de beek.

>> lees verder