Akkoord over afschieten 30.000 ganzen in Gelderland

foto: KSV. de Betuwe
foto: KSV. de Betuwe

Gelderland, 28 april 2014 – De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) heeft op 25 april een akkoord bereikt over de aanpak van ganzenschade in Gelderland. Kenmerk van het akkoord is dat de winterrust voor trekganzen vooralsnog wordt gegarandeerd onder voorwaarde dat in de zomer het aantal overblijvende ganzen sterk wordt verminderd.

Het aantal ganzen dat het hele jaar rond in Gelderland verblijft is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid. Vorig jaar zomer werden in Gelderland bijna 120.000 ganzen geteld. In de winter komen daar de trekganzen uit het hoge noorden bij. Ganzen zijn mooie dieren maar veroorzaken door hun aanwezigheid aanzienlijke schade aan landbouwgewassen. In Gelderland ruim 1,6 miljoen euro waarvan de trekganzen een belangrijk deel voor hun rekening nemen.

Door de betrokken organisaties wordt al langer overleg gevoerd over een aanpak om schade te verminderen tot een acceptabel niveau. Het landelijke ganzenakkoord is tijdens de implementatie alsnog in december 2013 gestrand. Sindsdien wordt per provincie besproken wat de wenselijke aanpak is. Vertrekpunt in Gelderland was om dicht bij het oorspronkelijke akkoord te blijven, dat is gelukt. Aanpak van standganzen in de zomer is nadrukkelijk gekoppeld aan het blijven bieden van winterrust voor trekganzen in de winter.

Het bestuur van de FBE vraagt de provincie om garanties om de schade aan het gras in de winter ruimhartig te vergoeden.

Als deze aanpak onvoldoende effect sorteert ontstaat een nieuwe situatie en moeten nadere oplossingen worden besproken, waaronder maatregelen om de schade van ganzen op overjarig gras in winter te kunnen bestrijden.

Voorzitter Gert Verwolf over het advies van de FBE: “We vinden dat de maatschappelijke keuzes die in het ganzenbeleid worden gemaakt niet ten koste mogen gaan van agrariërs. We vragen de provincie daarom ook nadrukkelijk om een goede financiële garantstelling voor de ganzenschade in de winter”.

Voor de terreinbeherende organisaties in het FBE bestuur wijkt het afschieten van ganzen op overjarig grasland in de winter te ver af van het oorspronkelijke ganzenakkoord. Het FBE bestuur hecht er aan om gezamenlijk te blijven optreden en de beoogde winterrust een faire kans te geven.

De FBE is overeengekomen winterrust conform het oorspronkelijke akkoord te respecteren gekoppeld aan extra aanpak van schade door zomerganzen. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap spannen zich nu ook extra in om in de zomer op eigen terreinen de geplande bestandsvermindering te versnellen. Dit is een aanvulling op de uitvoering van de schadebestrijding die al door de Wildbeheereenheden wordt gedaan. Tevens vraagt de FBE aan het provinciebestuur om schade in de winter ruimhartig te vergoeden. Mocht deze aanpak komende maanden niet van de grond komen dan ontstaat een nieuwe situatie en is in de herfst hernieuwd overleg nodig.

Het FBE-bestuur heeft nu tijdig haar faunabeheerplan ganzen voor goedkeuring ingediend en vraagt de provincie een ontheffing te verlenen om ganzenschade te kunnen blijven bestrijden.Het is de bedoeling van de FBE om per 1 november over de goedkeuring en de bijhorende ontheffing te beschikken. Voorafgaand aan definitieve besluitvorming is er ruimte voor inspraak.

Het bestuur van FBE Gelderland bestaat uit vertegenwoordigers namens landbouw, overheden, terreinbeherende organisaties, terreineigenaren en jacht onder onpartijdig voorzitterschap van de heer Verwolf.