Staatsbosbeheer en provincie Zeeland tekenen uitvoeringsovereenkomst

foto: Staatsbosbeheer
foto: Staatsbosbeheer

Vrijdag 25 april 2014 ondertekenden Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer, en mevrouw Carla Schönknecht, gedeputeerde Natuur en Landschap van Provincie Zeeland, de uitvoeringsovereenkomst natuurbeheer voor Zeeland.

 

Staatsbosbeheer zorgt voor de instandhouding en goede kwaliteit van natuurgebieden, voor de openstelling van natuurgebieden en voor de gegevensvoorziening. In de overeenkomst staat vastgesteld hoe de Provincie Zeeland en Staatsbosbeheer samenwerken en elkaar informeren en hoe zij handelen bij onvoorziene omstandigheden.

In het decentralisatieakkoord natuur is afgesproken dat Staatsbosbeheer met ingang van 2014 toetreedt tot de provinciale subsidieregeling voor natuurbeheer. Dat betekent dat Staatsbosbeheer en de Provincie Zeeland nauw gaan samenwerken voor het beheer en het openstellen van de natuurgebieden. Op 25 maart keurde Gedeputeerde Staten van Zeeland de aanvraag van Staatsbosbeheer voor financiering van het beheer van circa 7000 ha. natuurgebied voor zes jaar goed. Met de goedkeuring is jaarlijks twee miljoen euro gemoeid.