Algemene afname van biodiversiteit in Gelderland lijkt gekeerd

De algemene afname van de biodiversiteit in Gelderland is gekeerd. Maar er zijn wel verschillen. Zo is de trend bij zoogdieren en libellen positief maar bij vogels is er nog een matige afname. De sinds 1990 aanvankelijk nog afnemende biodiversiteit op heide en in bossen is omgebogen in een stabiele situatie. Er is hier nog geen herstel.

>> lees verder