Provincie: Biodiversiteit op de Veluwe is verslechterd

De biodiversiteit op de Veluwe is verder onder druk komen te staan. Dat blijkt uit de eerste biodiversiteitsrapportage, die provincie Gelderland heeft opgesteld. Stikstof speelt daarbij een negatieve rol. Daarnaast gaat de natuurwaarde van graslanden, houtsingels, kleine bosjes, bermen en sloten achteruit.

>> lees verder