Belangrijke uitspraak Raad van State over wegen op eigen terrein

Op 15 juli 2015 heeft de hoogste Nederlandse bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in een zaak van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe een uitspraak gedaan die belangrijk is voor het particuliere grondeigenaren in Nederland.

De Raad van State heeft expliciet erkend dat bescherming van eigendom en natuur reden kan zijn om een openbare weg op eigen terrein aan het openbaar verkeer te onttrekken. Verder heeft de Raad van State geoordeeld dat bospaadjes niet per definitie door de Wegenwet worden beschermd.

Deze uitspraak is belangrijk voor het particulier grondbezit, omdat hiermee bepaalde gebieden beter kunnen worden beschermd en versnippering, overlast en soms zelfs vernielingen kunnen worden tegengegaan.

Bekijk hier de volledige uitspraak.