Vogel- en Habitatrichtlijnen onvoldoende effectief en efficiënt

De Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn in de dagelijkse praktijk onvoldoende efficiënt en effectief. Eigenaren en beheerders van natuurgebieden worden geconfronteerd met veel onnodige regelgeving en belemmeringen in de praktijk, terwijl er juist behoefte is aan ruimte om een goede balans te zoeken tussen ecologie en economie.

>> Lees verder