De beroepsopleiding tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) is populair

boainDe beroepsopleiding tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) is populair. Op de ROC’s waar dergelijke diploma’s gehaald kunnen worden, stromen de inschrijvingen binnen.

De opleiding is vooral zo in trek, omdat het niveau is opgeschaald van MBO niveau 2 naar 3. Dit is gedaan, omdat gemeenten meer behoefte hebben aan hoger opgeleide BOA’s, omdat de politie steeds meer handhavingstaken afstoot en deze op het bordje van de gemeenten terechtkomen. Meer lichte overtredingen, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil, kunnen worden beboet door de BOA’s.

In totaal kent Nederland zo’n 40 ROC’s, waarvan er 29 een dergelijke opleiding aanbieden. Ze zitten vrijwel allemaal vol en de meeste hebben studenten moeten weigeren. Dat komt ook doordat de Politieacademie aansluiting heeft gezocht bij de ROC’s. Studenten met een diploma Handhaver Toezicht en Veiligheid, zoals de opleiding officieel heet, en een politiecertificaat krijgen een jaar vrijstelling. De opleiding heeft dus meerwaarde gekregen als voorsortering op de Politieacademie. Positief is ook dat tijdens stages de mbo’ers volledig worden ingezet als volleerd handhaver.

BOA’s hebben een belangrijke rol bij het handhaven van veiligheid en het tegengaan van criminaliteit. Ze mogen identiteiten controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit. Elke soort heeft een eigen takenpakket. Zo controleert een treinconducteur plaatsbewijzen, rapporteert een milieu-inspecteur over vervuiling, zoals zwerfafval en autowrakken en bewaakt een jachtopziener een jachtveld.

Volgens Ecabo, het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven, neemt de vraag naar BOA’s de laatste tijd weer toe. ”De opleiding is dan ook razend populair”, zegt een zegsman aldaar.

Els van Riel van het ROC Twente beaamt dat. ”Bij ons hebben 45 nieuwe studenten zich aangemeld voor dit jaar. Voor hen is er een plek. Wij houden echter ook de arbeidsmarktrelevantie in deze regio in de gaten. De afweging voor het aantal plaatsen houdt daarmee direct verband en kan dus in de toekomst veranderen.”

Ondanks de toenemende vraag naar BOA’s, is er bij lange na geen garantie op een baan. Volgens de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is de kans op werk als handhaver matig en in sommige regio’s zelfs gering.

bron: metronieuws.nl