Tekort handhavers in strijd tegen stroperij en plantendiefstallen

boainBoswachters in spe haken af door de strenge opleidingseisen. Daardoor zijn natuurorganisaties dringend op zoek naar tientallen groene BOA’s, zoals ze officieel heten. Terwijl afvaldumpers, stropers en plantendieven steeds vaker hun weg naar natuurgebieden vinden, is er een tekort aan handhavers.

 

Nederland kent zes zogenoemde domeinen waarin Buitengewone Opsporingsambtenaren de orde moeten handhaven. Openbare ruimte, Milieu, welzijn en infrastructuur, Onderwijs, Openbaar vervoer, Werk, inkomen en zorg en Generieke opsporing.

Voor de meeste domeinen is het vinden van BOA’s geen enkel probleem. Sterker nog, zoals Metro gisteren reeds meldde is de belangstelling onder mbo-scholieren groter dan het aanbod banen. Zo niet dus in de sector Milieu. De eisen die voor dat specifieke domein worden gesteld, zijn te hoog en sluiten niet goed aan bij het uiteindelijke werk, zo stelt Natuurmonumenten.

“We zijn met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in gesprek over het veranderen van de eisen”, zegt Vera Aberson van Natuurmonumenten. “We weten dat studenten afhaken omdat de specifieke eisen die aan de groene BOA’s worden gesteld te zwaar zijn. Bovendien sluit de opleiding ons inziens niet goed genoeg aan bij de taken van een groene handhaver. Die moet bijvoorbeeld ook vaak gastheer zijn.”

Omdat er vaak sprake is van zware milieucriminaliteit in natuurgebieden, gelden er andere eisen voor boswachters dan bijvoorbeeld voor de BOA’s die in de openbare ruimte moeten handhaven. “Naast de basisopleiding, die voor iedere BOA hetzelfde is, is er een vervolgtraject van enkele weken voor groene BOA’s”, zegt Aberson. “Daarbij is er ieder jaar een permanente her- en bijscholing van een week.”

Feitelijk worden de boswachters uiteindelijk overgekwalificeerd, vinden de natuurorganisaties. “We willen een goed aangepaste opleiding, over wat de BOA’s in de praktijk tegenkomen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over zaken als overtreding van de flora- en fauna wet, het stelen van planten en eenvoudige stroperij”, aldus Aberson.

Dat er in de andere sectoren juist te veel BOA-studenten zijn, bewijst ook het Zwolse Delion College. “We gaan met meer nieuwe studenten Handhaver Toezicht en Veiligheid starten dan vorig jaar. We hebben helaas ook enkele tientallen jongeren teleur moeten stellen in verband met krapte op de stagemarkt”, zegt Michel Drogt van Delion.

bron: metronieuws.nl