Genetische variatie edelherten en wilde zwijnen in Nederland in kaart gebracht

Edelherten en wilde zwijnen zijn in Nederland teruggedrongen tot een beperkt aantal leefgebieden. Toch worden ze ook daarbuiten wel waargenomen en de vraag is dan waar deze zwervers vandaan komen. In opdracht van BIJ12 en Vereniging het Edelhert bracht Alterra de genetische variatie van alle Nederlandse populaties edelherten en wilde zwijnen in kaart.

>> Lees verder