Structurele steun provincie voor schaapskuddes

’s-Hertogenbosch, 15 juni 2016 – De provincie Noord-Brabant trekt de komende zeven jaar in totaal ruim 1,2 miljoen euro uit om gescheperde schaapskuddes (kuddes met een herder)  in Noord-Brabant te ondersteunen. Met ingang van 2017 wordt de subsidie niet meer rechtstreeks aan de herders uitbetaald, maar aan terreinbeherende organisaties die schaapskuddes inschakelen om hun gronden te begrazen.

Sinds 2011, toen de Rijkssubsidie kwam te vervallen, subsidieert de provincie de gescheperde schaapskuddes op incidentele basis. Van jaar tot jaar werd de hoogte van de provinciale subsidie voor de acht kuddes vastgesteld. De afgelopen jaren bedroeg het subsidiebedrag telkens 22.000 euro per kudde per jaar en ook dit jaar is dat het geval.

Continuïteit
Met ingang van 2017 is voor het eerst sprake van een structurele ondersteuning. Die houdt in dat de provincie een toeslag voor gescheperde schaapskuddes zal toekennen aan de terreinbeherende organisaties. Zij kunnen vervolgens schaapherders inhuren voor de begrazing van heideterreinen. Dit bevordert de kwaliteit van de Brabantse heide. Het is de bedoeling dat de terreinbeherende organisaties contracten afsluiten voor een periode van zes jaar. Dat biedt uitzicht op continuïteit voor de schaapherders.