Illegale vis in geheim ruim visserskotter

Vlissingen, 20 juni 2014 – Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben bij een Vlissingse visserskotter een geheim ruim aangetroffen met bijna 100 kilo illegaal gevangen tong en verboden netten. Het geheime ruim werd tijdens een inspectie gevonden achter een stapel lege kratten. De illegale netten zijn vermoedelijk gebruikt voor het vissen op ondermaatse vis.

Visquotum

Alle beroepsvissers hebben een visquotum en zijn verplicht een administratie bij te houden van de hoeveelheid gevangen vis. De vis in de verborgen ruimte was niet opgegeven en is dus illegaal. De netten die er naast lagen mogen niet worden gebruikt omdat de zogeheten maaswijdte te klein is, waardoor jonge vis niet kan ontsnappen. De netten waren nat, wat er op wijst dat ze kortgeleden nog waren gebruikt.

De illegale vangst is in overleg met justitie in beslag genomen. Tegen de schipper wordt proces-verbaal opgemaakt.

bron: persberichten NVWA