Proces-verbaal voor palingstroper

foto: K.N.V.v.N.
foto: K.N.V.v.N.

Bergen op Zoom, 19 juni 2014 – Na wekenlang onderzoek werd door een KNVvN-lid een notoire palingstroper die al jarenlang met aalfuiken illegaal in  in het Hollands Diep vist, “gepakt”.

Tijdens een reguliere controle op de visserijwet door opsporingsambtenaren van Sportvisserij Zuidwest Nederland werd in de oeververdediging van het Hollands Diep diverse objecten waargenomen. Na onderzoek bleek het te gaan om vangklaar opgestelde aalfuiken. Bij de opsporingsambtenaren was bekend dat het hier ging om illegale fuiken en hebben toen een nader onderzoek ingesteld. Er werden zeven fuiken uit het water gehaald en in beslaggenomen. Er is 5 kg paling teruggezet in het Hollands Diep.

Na enkele weken van onderzoek kon een verdachte worden uitgenodigd om te verschijnen op het politiebureau in Bergen op Zoom voor het afleggen van een verklaring. De verdachte bekende de fuiken te hebben geplaatst. Na het verhoor en het aanzeggen van een proces-verbaal is de verdachte huiswaarts gegaan.