Kokkelstropers gepakt door groene BOA’s bij Sint Annaland

Sint-Annaland, 07-07-2012 •  In het kader van een gezamenlijk handhavingsproject rond de Oosterschelde en de Grevelingen  werd zaterdagmiddag aan de Krabbenkreek nabij Sint-Annaland Gemeente Tholen  4 mannen betrapt op het illegaal rapen van kokkels.

Naar  aanleiding van binnen gekomen informatie dat er in de omgeving van Tholen illegaal grote hoeveelheden kokkels geraapt zouden worden is er een onderzoek opgestart.  Het onderzoek is tijdens het Gemeenschappelijk Handhavings Project o.l.v.  de Waterpolitie Zeeland  opgestart en  is een onderlinge samenwerking van: Regionaal Milieuteam politie Zeeland, Buitengewoon opsporingsambtenaren van Sportvisserij Zuidwest Nederland, Provincie Zeeland en Staatsbosbeheer.   Dit samenwerkingsverband  wordt hoofdzakelijk gedraaid met groene BOA’s (jachtopzichters, boswachters, etc) welke werkzaam zijn binnen Zeeland. Er worden controles gedaan op grond van de visserijwet, natuurbeschermingswet, flora en faunawet en alle overige voorkomende zaken (Binnenvaartreglement politie). De druk  ligt onder andere op visstroperij, kreeftenstroperij, schelpdierenstroperij en wildstroperij.  Tijdens het ingestelde onderzoek werd de aandacht van de buitengewoon opsporingsambtenaren getrokken door personen die bezig waren met het rapen van schelpdieren op een mosselperceel. Het mosselperceel  was gelegen in de Krabbenkreek. De geraapte kokkels werden in oranje gekleurde zakken  gedaan.  Na verloop van tijd zagen de opsporingsambtenaren dat er een bootje arriveerde en dat de mannen de zakken in het bootje laden  en vervolgens naar de haven St. Annaland voeren.  De opsporingsambtenaren hebben het  bootje laten afmeren  en hebben de  vier mannen aangehouden. De aangehouden mannen zijn overgebracht naar het politie bureau te Tholen voor nader onderzoek.  Na verhoor en het afstand doen van de geraapte kokkels konden de  mannen  weer naar huis. De geraapte kokkels zijn weer teruggezet. Tegen de mannen zal  proces-verbaal worden opgemaakt.