Nieuwsbrief Natuurmonumenten juli 2012

Met Van Nature Online blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over de inzet van Natuurmonumenten in Den Haag en de provincies. De nieuwsbrief bericht ook over de resultaten van ons werk in onze gebieden. Wilt u iemand abonneren op Van Nature Online? Ga dan naar www.natuurmonumenten.nl/nieuwsbrieven.

Nieuwe kansen voor aanleg van klimaatbuffers – Het kabinet stelt opnieuw geld beschikbaar voor vernieuwende projecten waarbij de natuur helpt bij de bescherming tegen wateroverlast, zogeheten klimaatbuffers. Het geld komt uit het budget van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een omvangrijk plan om waterkeringen te versterken. Natuurmonumenten heeft al veel ervaring met de inrichting van natuurlijke klimaatbuffers. Aansprekende voorbeelden zijn de Peizer- en Eeldermaden in Drenthe, De IJsselpoort in Gelderland en de Punt van Voorne in Zuid-Holland.  Lees meer>

Op zoek naar slaapplaatsen purperreiger in Zuid-Holland – Landschapsbeheer Zuid-Holland begint deze zomer in samenwerking met Natuurmonumenten en Bureau Waardenburg het project Purperreiger als Logé. In dit project wordt met vrijwilligers onderzocht welke gebieden belangrijk zijn als slaapplaats voor deze beschermde vogel. Wanneer de belangrijkste slaapplaatsen in kaart zijn gebracht, wordt bekeken waar en hoe ze verbeterd kunnen worden.  Lees meer>

Herstelwerk hoogveen Wooldse Veen  – Tot november wordt er volop gewerkt in het Wooldse Veen bij Winterswijk. Een levend hoogveen met veel typische hoogveenplanten en -dieren; dat is wat Natuurmonumenten voor ogen heeft met het Wooldse Veen. Het gebied kampt evenwel al jaren met verdroging. Om het hoogveen veilig te stellen, worden poelen gegraven, sloten gedempt, bomen gekapt, veendijkjes verlengd en damwanden geplaatst.  Lees meer>