Man aangehouden voor visstroperij

Noordwest Fryslân, 17 oktober 2014 – De politie heeft de afgelopen dagen in samenwerking met de toezichthouders van de Friese Hengelsportfederatie in Noordwest Fryslân op en rondom het water gecontroleerd. De controles waren specifiek gericht op visstroperij.

Tijdens de actie werd een 39-jarige inwoner van Franekeradeel aangehouden op verdenking van overtreding van de Visserijwet en de Flora en Faunawet.

Geen vergunning

Achter de woning van de verdachte werden diverse fuiken aangetroffen en naar schatting 15 kilo levende wilde paling en 60 krabben. De man was niet in het bezit van een vergunning voor het mogen vissen op paling en krab. Tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt voor het illegaal vissen en het in bewaring hebben van een beschermde diersoort. Paling mag namelijk alleen met een speciale vergunning worden bevist en per ongeluk gevangen palingen dienen direct teruggezet te worden in hetzelfde water.

Illegaal uitgezette beroepsvistuigen

Naast de aanhouding werden tijdens de controles ook op verschillende plaatsen illegaal uitgezette beroepsvistuigen aangetroffen en in beslag genomen.Hoewel de actie hoofdzakelijk gericht was op het bestrijden van visstroperij werden onderweg ook diverse sportvissers gecontroleerd. Eén van hen viste met levend aas en dat is niet toegestaan. De visser kreeg hiervoor een bekeuring.

bron: politie.nl