NVWA treedt op tegen vissers in beschermd gebied

Visserij-inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in een week tijd 8 beroepsvissers betrapt, die visten in beschermde natuurgebieden op de Noordzee. Het gaat om 6 Nederlandse en 2 Duitse schippers. Tegen alle 8 de vissers wordt proces-verbaal opgemaakt, de Nederlandse schippers zijn donderdag 16 oktober gehoord.

Tegen de Nederlandse vissers wordt ook een bestuurlijk handhavingsrapport visserij opgemaakt. Dit rapport wordt doorgestuurd naar het ministerie van Economische Zaken. De NVWA heeft de Duitse autoriteiten geïnformeerd over de overtreding van de Duitse vissers. Over de strafrechtelijke afdoening neemt een officier van justitie van het Functioneel Parket een beslissing.

Toezicht visverbod

Delen van de Noordzeekust zijn aangewezen als beschermd natuurgebied en daarom gesloten voor alle vormen van visserij. De NVWA houdt in samenwerking met de Kustwacht toezicht op het naleven van het visverbod. De 8 beroepsvissers werden tussen 6 en 10 oktober betrapt tijdens controles vanaf een patrouilleschip van de Kustwacht. Maar de inspecteurs controleren ook vanuit de lucht. Verder worden vanuit het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK) alle vaarbewegingen op de Noordzee goed in de gaten gehouden.

bron: Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 17 oktober 2014