Natuureiland ’t Hooft zucht onder vernielingen, afval, illegale feesten; ’Overlast loopt de spuigaten uit’

Natuureiland ’t Hooft valt ten prooi aan bezoekers die zich ernstig misdragen. Met verscherpt toezicht willen Staatsbosbeheer en de gemeente Gooise Meren dat nu een halt toe roepen.

>> lees verder