NVWA-IOD houdt verdachten van illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen aan

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft maandag 18 januari 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen. De mannen uit het oosten van het land zijn in verzekering gesteld.

De NVWA-IOD doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar de verkoop en het op de Europese markt brengen van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. De middelen zijn onder meer afkomstig uit China. In september 2014 doorzochten rechercheurs daarom een woning en 2 bedrijfslocaties in het oosten en het westen van Nederland. Zij namen toen een grote hoeveelheid administratie en enkele duizenden kilo’s vermoedelijk illegaal gewasbeschermingsmiddel in beslag. Gespecialiseerde rechercheurs hebben diepgravend onderzoek verricht in de inbeslaggenomen administratie.

Illegale handel

Binnen de Europese Unie mogen alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Deze middelen zijn uitgebreid getoetst op mogelijke schadelijke effecten voor het milieu, de volksgezondheid en de arbeidsomstandigheden van de gebruiker. Niet-toegelaten middelen zijn niet getest. Daardoor kan er gevaar ontstaan voor mens, dier en milieu.

Daarnaast is illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen concurrentievervalsend. Bedrijven die de regels ontduiken hoeven minder kosten te maken dan een handelaar die zich wel aan de regels houdt. De economie is gebaat bij eerlijke handel, mede daarom pakt de overheid de illegale handel aan.

bron: Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 19 januari 2016