Europese steun voor vergroening Brabantse bedrijventerreinen

’s-Hertogenbosch, 18 januari 2016 – Vier projecten in Noord-Brabant profiteren met ingang van deze maand van het Interreg-project ‘2B Connect’: de Automotive Campus in Helmond, het Ringselven nabij Budel(-Dorplein), de bedrijventerreinen in Reusel-De Mierden (De Kleine Hoeven) en Bladel (De Sleutel). Doel van ‘2B Connect’ is het bevorderen van biodiversiteit op bedrijventerreinen. De provincie Noord-Brabant en haar Vlaamse partners leveren hiervoor in samenwerking met de Universiteit van Wageningen, kennis, netwerken en expertise.

Het vergroenen van bedrijfsterreinen sluit rechtstreeks aan bij de uitkomsten van de recente klimaattop in Parijs en bij de biodiversiteitsstrategie van de Europese Commissie. Het samenbrengen van natuur en economische bedrijvigheid is ook één van de doelen uit het bestuursakkoord van de provincie.

Financiële steun
De Europese Commissie stelt in totaal ruim drie miljoen euro beschikbaar (cofinanciering) om 70 bedrijventerreinen in de Vlaams-Nederlandse grensstreek te vergroenen. Daarvan komt ruim zes ton bij de Brabantse projecten terecht. Overheid, ondernemers en onderwijs trekken hierin zoveel mogelijk samen op, zodat ook innovatieve oplossingen zoveel mogelijk kans krijgen.

Groene golf
Steeds meer gemeenten en bedrijven willen hun terreinen natuurgericht en aansluitend op het omliggende landschap inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat, speelt een belangrijke rol als (grensoverschrijdende) natuurverbinding, en sluit zo aan op het Brabants Natuurnetwerk dat volop in ontwikkeling is. Bovendien zorgen planten en bomen voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename werkomgeving. ‘2B Connect’ helpt bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen aan de nodige kennis en (financiële) ondersteuning om meer natuurgericht te werken.